A komplex vizsga

Jelentkezés: A komplex vizsgát a 4 éves doktori képzésben résztvevő doktoranduszoknak a 4. aktív félév vizsgaidőszakában kell teljesíteni. A komplex vizsga előtt megszerzendő kreditmennyiséget a doktori iskoláknak a négyéves képzésre vonatkozó képzési terve tartalmazza. Az általános jelentkezési anyagot a Doktori Csoporthoz (0.128) kell benyújtani a hivatal fogadóideje alatt. A személyes benyújtás akadályoztatása esetén a jelentkezést elektronikus formában, de a szükséges aláírásokkal ellátva (szkennelve) is el lehet küldeni a doktoranduszugyek@ttk.elte.hu e-mail címre.
Leadási határidő a tavaszi félévben március 31., az őszi félévben október 31.  
(Kapcsolódó szabályzatok: EDSZ 48-55. paragr, TTK DSZ 12. paragr.)


A komplex vizsgára való jelentkezés feltétele 32 tanulmányi és 90 kutatási kredit megszerzése a vizsga előtt.


Jelentkezési anyag

  • általános jelentkezési anyag:
    • jelentkezési lap (oldal alján letölthető)

    • a témavezető írásos értékelése

    • hallgatói javaslat tárgyválasztásra (oldal alján letölthető)

  • doktori iskolánként eltérő kiegészítő anyag. Leadási helye és határideje: lásd lentebb.

Kiegészítő anyag: A vizsgára való felkészülés része egy előzetesen elkészített, 3-5 oldalas írásos beszámoló, amely összefoglalja a doktorandusz első két évben elért kutatási eredményeit és vázolja a következő két év kutatási terveit. Ezt a dokumentumot a vizsga időpontja előtt két héttel az elnök, illetve a programvezető részére kell elküldeni.


A komplex vizsga

Elméleti és disszertációs részből áll.
Az elméleti részben egy főtárgyból és egy melléktárgyból  kell vizsgázni. A komplex vizsga tárgyainak listáját a doktori iskolák négyéves képzésre vonatkozó képzési terve tartalmazza (elérhető a www.doktori.hu-n.) Egy vagy több tárgyból történő sikertelen vizsgázás esetén az utóvizsga-időszakban van lehetőség javításra.
disszertációs részben a hallgató 20 perces szabad előadásban számol be az első négy félévben végzett kutatási munkáról, és bemutatja a doktori képzés második szakaszára tervezett kutatási munkát és a publikációk ütemezését. A beszámolót 25 perces vita követi. 
A disszertációs részen történő bukás esetén ismétlésre nincs lehetőség, a hallgatói jogviszony megszűnik.
A komplex vizsga tárgyaira, a vizsgáztatók személyére, a vizsga időpontjára és helyszínére az illetékes doktori iskola tesz javaslatot, amely alapján a Természettudományi Doktori Tanács dönt. A Doktori Csoport levélben értesíti a doktoranduszt és a témavezetőt a komplex vizsga időpontjáról és helyéről, valamint hivatalos felkérést küld a vizsgáztatóknak. A komplex vizsga nyilvános.
A komplex vizsgák a tavaszi félévben május 20. és július 15. között, az őszi félévben december 16. és február 1. között zajlanak le.

2021.10.01.